Vergoedingen

Diabetes: Krijgen een vergoeding volgens de simmsclassificatie.
Nadat de huisarts,internist,diabetesverpleegkundige of praktijkondersteuner heeft vastgesteld onder welke simms u valt. Krijgt u een vergoeding bij uw zorgverzekeraar.
Simms 0 wordt deels vergoed vanuit de aanvullende verzekering.
Simms 1,2 en 3 wordt deels vergoed vanuit de basisverzekering.

Behandeling bj ketenzorg/Podotherapeut: Diabetes met Simms 1,2, of 3. De medische noodzakelijke handelingen worden vergoed. Wij vragen een eigen bijdrage voor de persoonlijke zorg.

Reumatoïde artritis: Wordt deels vergoed vanuit de zorgverzekering.

 

Simmsclassificatie

SIMMS wat is dat?
Bij het nakijken (screenen) van voeten van mensen met diabetes wordt de SIMMS classificatie gehanteerd. Dit is een zogenaamde risico inventarisatie, volgens een vast protocol, waar mee we kunnen zien welke risico's een patiënt loopt op het ontstaan van plekjes en wonden.
De SIMMS loopt van 0 t/m 3

0 = geen gevoelverlies.
1 = enig gevoelverlies.
2 = gevoelverlies en standafwijkingen.
3 = zweren en/of amputatie.
 
De classificatie kan alleen vastgesteld worden na uitgebreide screening door huisarts, internist, diabetesverpleegkundige of praktijkondersteuner. Het is wettelijk vastgelegd dat in de basis verzekering alleen de behandeling van SIMMS 1 t/m 3 voor vergoeding in aanmerking komen. SIMMS 0 valt onder aanvullende verzekering. Daarom eisen de verzekeraars de vermelding van de SIMMS op de rekeningen van de patiënt. Deze verandering is het gevolg van wijzigingen in het zorgstelsel. Dit zijn de gestelde eisen voor 2012.